Sản phẩm

កំចាត់ចំនុចខ្សោយ និងភាពអវិជ្ជមាន______________
***ឧបត្ថម្ភការអាន***
ABA| Ton Chet| Wing| Bakong: 098 250 559
Click Link to Sponsor ABA
https://link.payway.com.kh/aba?id=149707&code=974640
Join Telegram: https://t.me/pichmonica
_____________
Audio Spectrum Credit to “Videezy.com”

*** សៀវភៅដែលស្តាប់ច្រើនបំផុត***
-សៀវភៅ៖គិតធំ-Thing Big ៖ https://youtu.be/iIrD6eyffSc
សៀវភៅ៖ នរណាយកលុយខ្ញុំ ៖ https://youtu.be/HuhHEDdwNfA
សៀវភៅ គ្រប់មាគ៌ាសុទ្ឋតែក្រាលមាស៖ https://youtu.be/I92Dj7dx-TA
សៀវភៅ ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនវិនិយោគ ៖ https://youtu.be/Itg4-6jXQRs
សៀវភៅ ទិចនិចចចាររបស់ ដូណា ត្រាំ https://youtu.be/PYBYntDcAlE?t=4
សៀវភៅ ផែនការទីផ្សារ https://youtu.be/Ab-NaL1gtJk
សៀវភៅ ច្បាប់ធ្វើទៅផ្សារ https://youtu.be/mhW_yBSpuME
សៀវភៅ អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្ម ភាគ១ : https://youtu.be/-_SZtr0AufM

*************************
សៀវភៅ ច្បាប់ស្រូបទាញភាគ១ : https://youtu.be/0p-3FPR3yDg
សៀវភៅ ច្បាប់ស្រូបទាញភាគ២: https://youtu.be/ftyLwZ68LnU
សៀវភៅ ច្បាប់ស្រូបទាញភាគ៣ : https://youtu.be/XteNrmF_iYI
សៀវភៅ ច្បាប់ស្រូបទាញភាគ៤ : https://youtu.be/6Ehd4PTaPS8
សៀវភៅ ច្បាប់ស្រូបទាញភាគ៥ : https://youtu.be/CgrBCsZ3xuA
សៀវភៅ ច្បាប់ស្រូបទាញភាគ៦ : https://youtu.be/PVn2BWs1epM
សៀវភៅ ច្បាប់ស្រូបទាញភាគ៧ : https://youtu.be/IEeTMhTrWr8
____________________________
1-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ១: https://youtu.be/3aaunc0PVgw
2-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ២: https://youtu.be/4VsMCBbILAY
3-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៣: https://youtu.be/uq8pIkgymFY
4-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៤:https://youtu.be/WyK13KBo3Vk
5-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៥: https://youtu.be/veOw-Wox5xk
6-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៦: https://youtu.be/6x-U7APGU8w
7-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៧: https://youtu.be/OZxyafbtRvE
____________________________
1-សៀវភៅ៖និយាយសាងទ្រព្យ ៖https://youtu.be/hKrWDliXzTQ
2-សៀវភៅ៖ភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍៖ https://youtu.be/AYJ2Qvi8-go
3-សៀវភៅ៖សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ៖ https://youtu.be/_4xmIZG3eLM
5-សៀវភៅ៖ បញ្ឈប់ការភ័យខ្លាច៖ https://youtu.be/E66zklsBviA
6-សៀវភៅ៖គិតហើយមាន៖ https://youtu.be/OKhPEZHIkqU
7-សៀវភៅ៖ គិតហើយធ្វើបែបជប៉ុន៖https://youtu.be/4Oy9pGBkrAw
8-សៀវភៅ៖គិតឡើងវិញ Robert Kiyosaki៖ https://youtu.be/-vgcZICuoFU
10-សៀវភៅ៖កូនសោអ្នកមាន៖ https://youtu.be/VVugjCc6SZs
____________________________
11-សៀវភៅ៖ Elon Musk-អេឡុន​ ម៉ាសក៍ ៖ https://youtu.be/k_vQSxwhpMk
12-សៀវភៅ៖ ទម្លាប់៧ប្រការរបស់បុគ្គលឆ្នើម ៖https://youtu.be/NQbOd4mcPc8
13-សៀវភៅ៖ ធ្វើការ៤ម៉ោងក្នុង១សប្តាហ៍៖ https://youtu.be/W3NTsYdyWeA
14-សៀវភៅ៖ អនុបណ្ឌិតនៅផ្ទះ៖https://www.youtube.com/watch?v=iUu_PDys15k
15-សៀវភៅ៖ អាជីវកម្មថ្មី-The-Lean-Start-Up៖ https://youtu.be/o92t1XZmmTs
16-សៀវភៅ៖ព្រោះជាយុវវ័យហ្នឹងហើយទើបឈឺចាប់៖ https://youtu.be/eDGs-itvebM
17-សៀវភៅ៖មហាអំណាច បញ្ញាសិប្បនិម្មិត៖ https://youtu.be/h_J67hqrso0
18-សៀវភៅ៖ ជេកម៉ា-Jack Ma ៖ https://youtu.be/HmcON5P2MOw
19-សៀវភៅ៖កំពូលអ្នកលក់នៅលើលោក៖ https://youtu.be/gBFjEpPyszg
20-សៀវភៅ៖ កំពូលទិចនិចចរចា​ ៖ https://youtu.be/6JCb3NHXFz0
21-សៀវភៅ៖ អ្នកកើតមកមាន ៖https://youtu.be/k_VtCD_WBNU
____________________________
22-សៀវភៅ៖ Eating the Big Fish ៖https://youtu.be/pbvZzBbSAJA
23-សៀវភៅ៖The One Thing៖ https://youtu.be/UytCR5JX23o
24-សៀវភៅ ស៊ីកង្កែបនោះទៅ- Eat That Frog៖ https://youtu.be/Lg1LubwE7E0
25-សៀវភៅ៖ អាជីវកម្មទុន 100-$ ៖https://youtu.be/D-bPynpKkb0
____________________________
1-គន្លឹះរើសសៀវភៅអានhttps៖ www.youtube.com/watch?v=370owfSGQTg
2-គន្លឹះ8យ៉ាងអានសៀវភៅឲ្យបាន​ផលច្រើន៖https://youtu.be/TSuYNV4gH9A
3-សៀវភៅទាំង១០ក្បាលដែលអ្នកគួរអាន៖ https://youtu.be/XdzKtouGwaY
4-រឿងដែលត្រូវធ្វើមុនអាយុ ៣០ ឆ្នាំ ៖https://youtu.be/qLdypUZlrEE
5-ផ្នត់គំនិតមហាសេដ្ឋីនានាអំពីលុយ ៖https://www.youtube.com/watch?v=peHmIDsiSR8
6-រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗនៅវ័យខ្ទង់ ២០ឆ្នាំ ៖https://youtu.be/RCzWuNHTKug
7-ស្គាល់សៀវភៅខ្មែរល្បីៗទាំង ៧៥ ក្បាល៖ https://youtu.be/BS2_2o7xgUY
8-គន្លឹះជោគជ័យ ១០ ប្រការរបស់ ម៉ាក់ ហ្សាក់ខឺប៊ឺក ៖https://youtu.be/Ju9Vzt9oUFc
9-ការវិវត្ពិពិភពលោក ២ ពាន់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ៖ https://youtu.be/PamXk67j9jg
10-ដំណើរជីវិតមហាសេដ្ឋីចិន Li Ka-Shing៖ https://youtu.be/kXm1ULGq8U4
11-វិធី៤៥ យ់ាងបង្កើនអំណាចផ្ទាល់ខ្លួន ៖ https://youtu.be/sxDqReInapg
____________________________
-ច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីពិន័យលុយដល់ ១លាន ២សែនរៀល ?

ខ្ញុំមាន idea មួយ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ?
https://youtu.be/HuhHEDdwNfA
អចលនទ្រព្យលក់ពេលគេចង់ទិញ ហើយ ទិញពេលគេត្រូវការលក់
https://youtu.be/Qd4vrUGqdDg
https://www.youtube.com/watch?v=skmsh4JQtrw
សៀវភៅ៖អភិបាលកិច្ចល្អ ជាជំនួយដល់ការត្រៀមប្រលងក្របខណ្ឌផ្សេងៗ

គន្លឺះទិញផ្ទះល្វែង
https://www.youtube.com/watch?v=00YCE5bIhLU
ប្រវត្តិចំណីអាហាររបស់មនុស្សលោក -History of human food
https://www.youtube.com/watch?v=eLrTmhCh7Bo
Don’t Change Your Goal. Change Your Strategy …

source

Similar Posts

7 thoughts on “កំចាត់ចំនុចខ្សោយ និងភាពអវិជ្ជមាន
  1. អុគុណលោកគ្រូ.
    នៅក្នុង គម្ពីកុរអានរបស់ឥស្លាម អល់ឡោះមាន ព្រះបន្ទូលថា បើសិនជាពួកអ្នកដឹងគុណ យើងច្បាស់ជានឹងថែមអោយពួកអ្នកច្រើនទៀត តែបើពួកអ្នករមិលគុណ ពិតប្រាកដណាស់ទារុណកម្មរបស់យើងគឺខ្លាំងក្លាណាស់

  2. អរគុណដែលបានអានឲ្យស្តាប់

  3. អរគុណ ឆានេលពេជ្រម៉ូនីការ
    អរគុណ អរគុណ អរគុណ

  4. The more you read, the better you understand. I am grateful for you because you spend a lot of time sharing knowledge with us.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.