65 năm Tự hào Quản trị Kinh doanhKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
🚀 Với 65 năm hình thành và phát triển, Khoa Quản trị Kinh doanh (FBM), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo ra hàng chục nghìn cán bộ, các nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp, tập đoàn và cơ quan nhà nước.
🎯 Mục tiêu đào tạo của Khoa Quản trị Kinh doanh là đào tạo ra đội ngũ nhân lực được trang bị đầy đủ về cả KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN và KỸ NĂNG MỀM đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; đào tạo ra những thế hệ lãnh đạo, quản lý tương lai có tầm ảnh hưởng.
🔥 Với mục tiêu đào tạo trên, Khoa Quản trị Kinh doanh hiện nay đã phát triển, quản lý và đào tạo 4 chương trình BẬC ĐẠI HỌC cho sinh viên, bao gồm:
* 1 Ngành Quản trị Kinh doanh chính quy học bằng Tiếng Việt
* 2 Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh chính quy học bằng Tiếng Anh (E-SOM & E-MQI)
* 1 Chương trình liên kết quốc tế Cử nhân Quản trị kinh doanh với Đại học Dongseo, Hàn Quốc (DSU)

https://minhlongplastic.vn/

NEU-FBM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *