Số hóa

7 – Số hóa bản đồ trên QGISChia sẻ kinh nghiệm bản đồ
Nội dung
00:00 Start video
00:18 Ôn bài cũ
02:30 Khái quát số hóa bản đồ
05:15 Ba hình thức đăng ký tọa độ điểm ảnh
06:19 Tiến trình số hóa bản đồ
07:30 Các điểm cần quan tâm khi số hóa bản đồ
12:33 Các đối tượng cần số hóa
16:05 Các bước tình huống cụ thể, đăng ký ảnh tọa độ xác định
39:03 Đăng ký tọa độ ảnh dựa trên 4 điểm tham khảo địa hình khống chế
46:56 Đăng ký tọa độ ảnh bằng co dãn ảnh tham khảo địa hình

source

Similar Posts

4 thoughts on “7 – Số hóa bản đồ trên QGIS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.