Similar Posts

34 thoughts on “Bình Luận Bóng Đá Chế Ronaldo – Chế Ronaldo euro 2016 ZThuThuat.Xyz
  1. 18:22 Em không thích cần và ke. Nhưng em lại thích anh care và cần.

  2. 7:22 Yêu em chỉ là điều tình cờ nhưng cưới nhau về là điều bất ngờ

  3. 19:41 Muốn yêu em thì phải đi chung đường. Còn muốn chung giường thì cùng em lên phường

  4. Bình luận . thuyết minh.. ăn nói thiếu văn hóa Việt.
    Loại tuyết minh bình luận này.xem lỗ rôi chỉ để cho súc vật nghe thôi chôi tai quá

  5. Để thăng bình luận nói thiếu văn hóa quá . người vnko có loại người bình luận trên mạng ăn nói tục theo kiểu này đề nghị bo ngay bôi bác văn hóa Việt Nam.

  6. 1:07 cái địt mẹ để yên bố mày nói lên chỗ cao khép bốn móc màn vào ko muỗi nó đốt đấy 😂😂😂😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.