Bộ Tài chính phê duyệt đề án về chuẩn mực kế toán công Việt NamBộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam tạo ra môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính quốc gia cả tầm vĩ mô và vi mô.

https://minhlongplastic.vn/

Tài chính TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *