Pháp luật

Đời sống pháp luật: Chế độ khi NLĐ bị TNLĐ, BNN | Kỳ 2: Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, BNNTheo quy định, hàng tháng người sử dụng lao động phải đóng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm …

source

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.