File Excel Dashboard trình bày bảng cân đối kế toánPhân tích cấu trúc của bảng cân đối kế toán kết hợp với chiến lược của doanh nghiệp chính là thước đo tốt nhất cho quyết định “đầu tư” – một trong ba quyết định quan trọng nhất của tài chính.

Phần lớn các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhìn nhận về tỷ lệ giữa nợ và vốn chủ sở hữu khá đơn giản, thường thì họ tự nhẩm tính khi nào thì nên mượn nợ, khi nào thì kêu gọi thêm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng, việc xác định cấu trúc vốn để đạt hiệu quả cao nhất về chi phí là một vấn đề tốn không biết bao nhiêu bút mực của giới học thuật lẫn các nhà quản lý tài chính kinh nghiệm, thì có lẽ chúng ta sẽ bỏ nhiều thời gian nghiên cứu hơn về vấn đề này.

Link tải file:

https://minhlongplastic.vn/

CleverCFO Education

7 bình luận trong “File Excel Dashboard trình bày bảng cân đối kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *