Similar Posts

One thought on “GDCD 12 – BÀI 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT-TIẾT 3 – GV: PHAN TIÊN
  1. Cô ơi, vi phạm kỉ luật thì đối tượng có độ tuổi từ bao nhiêu ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.