Kinh doanh

HỘI NGHỊ CROWD1 tại manila- PhilippinesCROWD1 là mô hình kinh doanh “tiếp thị liên kết chia sẻ đám đông”. 80% doanh thu được dùng để chia sẻ cho những thanh viên phát triển cộng đồng.
Khi thành viên chọn gói tham gia để hợp tác với CROWD1, sẽ nhận được lượng cổ phiếu của 2 công ty con là Affilgo và Mggster tương ứng với giá trị tại thời điểm của 2 cổ phiếu.
CROWD1 hiện tại đã đạt hơn 2 triệu thành viên đăng kí với hàng chục triệu thành viên đăng kí mỗi ngày, điều đó đã tạo nên nhiều kỷ lục trên thế giới của CROWD1.
https://youtu.be/yxl_7kdvcYk
https://www.mycrowd1.com/tuannguyen7733
https://crowd1.com/signup/tuannguyen7733

source

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.