Hướng dẫn hoàn thiện nghiệp vụ công tác tài chính kế toán trường họcMua sách gọi :0947.809.541 , www.sachnganle.com .www.sachnganle.comMua sách gọi :0947.809.541 , www.sachnganle.com .www.sachnganle.com .Hướng dẫn hoàn thiện nghiệp vụ công tác tài chính kế toán trường học ; : Hướng dẫn chấn chỉnh hồ sơ , sổ sách kế toán trong nhà trườn ;Hướng dẫn chấn chỉnh hồ sơ , sổ sách kế toán trong nhà trường ; 552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học ;Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014 ;Chế độ kế toán thuế 2014 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá tri gia tăng , thuế thu nhập cá nhân và 100 câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý thuế ;Cẩm Nang Nghiệp Vụ quản lý tài chính doanh nghiệp Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp ;Chế độ kế toán doanh nghiệp Những nội dung cơ bản kế toán trưởng cần nắm vững ;Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng cơ quan đơn vị hành chính sự nhgiệp ;Biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 ,Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 ,biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 , biểu thuế năm 2014 ,Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 do bộ tài chính ban hành , biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước các quy đính dự toán thu chi ngân sách mới nhất 2014 – 2015 , Hướng dẫn đấu thầu mua sắm quản lý định mức chi tiêu nội bộ tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp , Hướng dẫn đấu thầu mua sắm quản lý định mức chi tiêu nội bộ tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp ,Luật lao động tiếng Nhật 2014 – 2015 ,Luật lao động tiếng hoa 2014-2015 ,Luật lao động tiếng Hàn 2014-2015 ,Mục lục ngân sách nhà nước và những quy định mới nhất về thanh toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong cơ quan đơn vị nhà nước , Cẩm nang dành cho chủ tài khoản và kế toán định mức mua sắm quản lý tài sản nhà nước , hướng dẫn thanh quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước ,chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2014 -2015 , chỉ dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp , quản lý sử dụng nguồn kinh phí hạch toán quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định mới nhất , Cẩm nang quản lý tài chính dành cho kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp 2014 – 2015 , Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán Thuế -Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Các Loại Thuế Khác; Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng, Kê Khai Và Quyết Toán 2014- 2015 ,Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán trong các đơn vị trường học và 99 sơ đồ kế toán áp dụng mới nhất

https://minhlongplastic.vn/

books nganle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *