Thiết bị

HYTORC VN bàn giao thiết bị Phân xưởng 5 – CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong P2Đội bảo trì Phân xưởng 5 sử dụng ICE-5 tháo xiết Bulong lục giacs chìm M36 (1000 Nm) trên đầu hình máy 2000

source

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.