Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH) – 20 năm phát triểnKhoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH) – Chặng đường 20 năm hình thành và phát triển (1990 – 2010)

Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM được thành lập ngày 14/3/1990 với 3 bộ môn: Khoa học quản lý, Luật và Quản lý chất lượng sản phẩm.

Đến năm 1992, Khoa Quản Trị Kinh Doanh và Khoa Kinh Tế Công Nghiệp của trường sát nhập lại thành Khoa Quản Trị Kinh Doanh mới với 52 giáo viên.

Đến năm 1996, trên cơ sở sát nhập khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Kinh Tế và bộ môn quản trị kinh doanh trường Đại học Tài Chính Kế Toán thành Khoa Quản Trị Kinh Doanh hiện nay. Khoa QTKD đảm trách đào tạo 2 chuyên ngành quản trị Kinh doanh ở bậc Đại học.

Đó là:
1. Ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp
2. Ngành Quản trị chất lượng (từ năm 2002 đến nay)

https://minhlongplastic.vn/

nhatanhtuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *