Số hóa

[NexEdu Việt Nam] – Giới thiệu về dịch vụ số hóa bài giảng – Xu hướng đào tạo mới của doanh nghiệpGiải pháp số hóa chương trình đào tạo của NexEdu Việt Nam chuyển hóa tài liệu đào tạo nội bộ thành các sản phẩm số tương tác, nhằm chuẩn hóa nội dung, đồng bộ tri thức, rút ngắn thời gian tổ chức đào tạo trong doanh nghiệp.

source

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.