Kinh doanh

Người Philippin nghĩ gì khi bị Việt Nam vượt qua GDP đầu người ?Cộng đồng mạng philippin và thế giới nói gì khi Việt Nam chính thức giàu hơn Philippin vào năm 2021
#GDP #vietnamvsphilippin #kinhte

source

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.