Đời sống

Những nguyên nhân phá vỡ đời sống cộng đoànNguồn: WGPSG- Khóa thường huấn Đời sống Thánh hiến do Liên hiệp các Bề trên Thượng cấp tổ chức, từ ngày 12 đến ngày 16/09/2016, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
Đề tài ” Đời sống cộng đoàn”, do Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R thuyết trình. Phần 2 những nguyên nhân phá vỡ đời sống cộng đoàn

source

Similar Posts

7 thoughts on “Những nguyên nhân phá vỡ đời sống cộng đoàn
  1. Đạo đức học cho ta ba nền tảng : tin vào Thiên Chúa, sự sống đời sau và tự do của con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.