Thiết bị

Phao nhựa lắp quạt guồng | Phao nhựa Đài Loan | Thiết bị thuỷ sản 2Lúa🌟THIẾT BỊ NUÔI TÔM:
► Máy thổi khí: https://www.2lua.vn/projects/may-thoi-khi.html
►Ống Nano-Tube: https://www.2lua.vn/projects/khuech-tan-khi.html
► Máy quạt nước: https://www.2lua.vn/projects/may-quat-nuoc.html
► Cát Nhôm oxit: https://www.2lua.vn/projects/cat-nhom-oxit.html
🌟 PHẦN MỀM:
► Pha dung dịch trồng thủy canh: https://www.2lua.vn/agritec/pha-dung-dich-thuy-canh.html
► Xác định tỷ lệ sống của tôm trong ao: https://www.2lua.vn/agritec/xac-dinh-ty-le-tom-song.html
►Xác định công suất sục khí ao tôm: https://www.2lua.vn/agritec/xac-dinh-cong-suat-suc-khi.html
► Định mức cho tôm ăn hằng ngày: https://www.2lua.vn/agritec/dinh-muc-cho-tom-an.html
► Tính thể tích ao hồ: https://www.2lua.vn/agritec/tinh-the-tich-ao-ho.html
► Tính diện tích nhà màng: https://www.2lua.vn/agritec/tinh-dien-tich-nha-kinh.html

source

Similar Posts

One thought on “Phao nhựa lắp quạt guồng | Phao nhựa Đài Loan | Thiết bị thuỷ sản 2Lúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.