Pháp luật

Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia – Tiết 9+10Đây là những video hướng dẫn học tập môn Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia.
Ngoài ra, học viên có thể tiếp cận với một số câu hỏi và bài tập của môn học tại địa chỉ https://drive.google.com/file/d/1ahPV1zzq9ZMLmmwXQfCxv3qNr85tlty1/view?usp=sharing

source

Similar Posts

One thought on “Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia – Tiết 9+10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.