Quản trị tài chính – kế toán trên Odoo 14Video thực hiện thao tác một số chức năng chính của phân hệ tài chính – kế toán trên Odoo phiên bản 14, bao gồm:
– Kế toán phải trả:
+ Hóa đơn
+ Hóa đơn điều chỉnh
+ Thanh toán
– Kế toán phải thu:
+ Hóa đơn
+ Hóa đơn điều chỉnh
+ Thanh toán
– Quản lý ngân sách:
+ Dự thảo ngân sách
+ Tài khoản phân tích
+ Phân tích ngân sách
– Khấu hao TSCĐ:
+ Đối tượng tài sản
+ Thông tin khấu hao

https://minhlongplastic.vn/

Lâm Bá Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *