Thiết bị

Thiết bị thí nghiệm Vietvalue, Ống hút nhựa, dung tích hút 0,2ml, 0,5ml, 1 ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10mlhttp://vietvalue.edu.vn/pipet-hut-bang-nhua-10ml
Dùng trong các thí nghiệm hóa, lý, sinh học, liên quan đến pha chế, pha trộn dung dịch chất lỏng

source

Similar Posts

One thought on “Thiết bị thí nghiệm Vietvalue, Ống hút nhựa, dung tích hút 0,2ml, 0,5ml, 1 ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.