Thiết bị

Thiết bị thử kim lún nhựa đường bán tự động Matest B056 01 KITThiết bị thử kim lún nhựa đường bán tự động Matest B056-01 KIT
Mod. B056-01 KIT / Hãng Matest- Italy
-Dùng xác định độ kết dính của nhựa dưới điều kiện
của tải trọng, thời gian và nhiệt độ.
-Phù hợp tiêu chuẩn EN 1426 / ASTM D5/ BS 2000
/ NF T66-004 / AASHTO T49 UNI 4162 / UNE 7013
/ NLT 124 / CNR N 24
Cung cấp nguyên bộ với nút nhấn thả kim, tự động chỉnh
zezo, quả gia trọng 50 và 100g, kim lún, cốc mẫu ø55x 35
và ø70 x 45mm
-Kích thước 220x 170 x 410
-Trọng lượng 11 kg

source

Similar Posts

4 thoughts on “Thiết bị thử kim lún nhựa đường bán tự động Matest B056 01 KIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.