Số hóa

Tiếp Sức Mạnh Cho Các Thành Phố (Số Hóa) – HitachiHitachi cho thấy cách có thể khai thác công nghệ để giảm thiểu chi phí mà các thành phố đang phát triển có thể phải đối mặt với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng.

https://social-innovation.hitachi/vi-vn/innovationhub/empoweringcities

source

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.