Similar Posts

2 thoughts on “"Trực tiếp chương trình tư vấn Pháp luật: Bộ Luật hình sự 2017"
  1. Cho con hỏi con vận chuyển thuốc lá bị tòa xử phat tù 6 năm toi bị mỗ côt sống hai lần tôi có đươc xin giảm tù đ không gíam định y khoa 49 p trăm

  2. Chi cho em hoi con do doi no thue den nha danh ca hai vo chong e bi thuong tich 51% ten con do bi 2 % ma khoi to em co y gay thuong tich la sao nguoi lam chung khong khach quan khong su that

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.