Thiết bị

Vacuum Lifting Device – Thiết Bị Nâng Chân Không Tấm Nhựa xoay 90o𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 #Việt_Á 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ Đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐜 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 #Schmalz 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐭𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦
——————o0oo————————————–
♻️♻️𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐀́:
👉Giá tốt nhất thị trường
👉Hỗ trợ lắp đặt thiết bị
👉Hướng dẫn sử dụng sp
👉 Bảo hành trực tiếp từ Hãng , chứng nhận CO, CQ đầy đủ
Xem thêm các sp khác tại website: :https://shopvieta.com/vn/san-pham.html
𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝐴́ đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣, 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢.:
☎️☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟐𝟖. 𝟑𝟕𝟕𝟑.𝟒𝟔𝟔𝟔
📞📞 𝗧𝗲𝗹: 𝟬𝟵𝟭𝟭 𝟲𝟯 𝟰𝟰 𝟴𝟴 ( 𝗠𝘀. 𝗧𝗵𝘂́𝘆 – 𝗭𝗮𝗹𝗼)
📧📧𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚𝟏𝟐@𝐯𝐚𝐢𝐭.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧

source

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.