Pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?Luật Ban hành văn bản pháp luật 2015 đã quy định cụ thể về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 2: “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này”.

Xem chi tiết: https://thukyluat.vn/news/binh-luan/van-ban-quy-pham-phap-luat-la-gi-31398.html

source

Similar Posts

2 thoughts on “Văn bản quy phạm pháp luật là gì?
  1. Ad ơi thông tư nào do Bộ trưởng ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật vậy ạ ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.