VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN – HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (Clean Up the World) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.
Với chủ đề “Every small action makes a world of difference” – (Cùng hành động để thay đổi thế giới) với ý nghĩa mỗi một hành động (vì môi trường), dù nhỏ cũng tạo nên một thế giới (sạch hơn) khác biệt, UNEP phát động Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” tới hơn 130 quốc gia nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.
“Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại, là nhiệm vụ của mỗi người. Hãy bắt đầu từ những hoạt động bảo vệ môi trường tại chính nơi sinh sống của chúng ta, sẽ có tác động lan tỏa đến toàn cầu, làm cho thế giới sạch hơn”.
Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, Viện Địa chất và Địa vật lý biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tập trung triển khai một số nội dung và đạt được nhiều kết quả tốt như:
– Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch đến toàn thể các các bộ của Viện: treo băng rôn, standee, video trên website của Viện.
– Tạo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp: tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, cắt tỉa và trồng thêm cây xanh.
– Thực hiện công tác thu gom pin cũ.

https://minhlongplastic.vn/

Duong Tran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *