Similar Posts

7 thoughts on “Vlog 1: Một ngày làm việc của mình tại Philippines sẽ như thế nào?
  1. Bạn có làm trong ngành game ko ? Ban giới thiệu thêm về cv và chỗ ăn ở đi . Mình cũng mới qa đag ở pasay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.