Ak Tube Online

12 bình luận trong “What is Marketing?

  1. አብሪሽ እናመሰግናለን ይሄን ትምርት አሁን ገና ነው ያየሁት ለምን አቋረጥክ እባክህ ቀጥልበት እጅግ በጣም ጠቃሚነው

  2. hi techer how are you doing betam betam thanks endante aynet bego sewochen yabzalen allah yetebkeh

  3. እውነት እስካውን ይህ የመሰለ ትምህርት አለመከታተሌ ቆጨኝ ገና ዛሬ መስማቴ ነው ወድም እመቤቴ ትጠብቂክ ይህ ነወ መልካምነት 😍😍😍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *